StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

 1. Home 
 2. Projecten 
 3. Arbeidsomstandigheden 
 4. Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Zeggenschap over roosteren zo laag mogelijk in de organisatie

CAO-partijen in de Gehandicaptenzorg (GHZ) hebben onderzocht of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Professionals  in de gehandicaptenzorg nemen dan zelf de verantwoordelijk  voor de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van roosters, bezetting en werktijden. Door de regie bij de werkvloer te leggen, komt er meer ruimte voor maatwerkoplossingen en vermindert de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen.

Dialoog voorwaarde voor eigen regie over arbeidstijden en roosteren

In 2017 is door middel van een praktijknetwerk (waarin organisaties leren van elkaar) gewerkt aan een aantal pilotprojecten. Binnen het Praktijknetwerk hebben vier organisaties in de gehandicaptenzorg (Koninklijke Visio Noord-Nederland, Esdégé-Reigersdaal, Zuidwester en PSW) een aantal maanden gewerkt aan deze proefprojecten. Hun ervaringen, do's and dont's zijn gebundeld in een whitepaper, zodat andere organisaties in de sector hiervan kunnen leren en zelf aan de slag kunnen.

Besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties neerleggen is mogelijk, mits gezamenlijk kaders gesteld worden en daarover in gesprek gegaan wordt. Dat is een van de conclusies die te lezen is in de whitepaper 'In dialoog werken aan arbeidstijden'.

Ervaringen en adviezen uit het praktijknetwerk

Ervaringen van de pilotorganisaties zijn:

 • Zelf roosteren en zeggenschap over diensttijden vereist een volwassen dialoog tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en hun leidinggevenden.
 • De kwaliteit van ondersteuning aan cliënten verbetert wanneer medewerkers beter kunnen roosteren.
 • Een veranderende rol voor medewerkers als het gaat om (zelf)roosteren en arbeidstijden betekent ook iets voor andere betrokkenen binnen organisaties. Niet alleen voor planners
  en roosteraars, maar zeker ook voor managers en leidinggevenden.

Enkele adviezen:

 • Creëer rust in het rooster. Door een onderscheid te maken tussen vast geroosterde diensten en vrije roostertijd (bijvoorbeeld 32 uur werken/28 uur ingeroosterd) ontstaat er ruimte in het rooster. Ruimte om samen met cliënten antwoorden te zoeken op verborgen vragen en verlangens van de cliënt.
 • Zorg voor een teamdialoog waarbij het gesprek verloopt in dagelijkse spreektaal (en niet in beleidstaal). Zorg ervoor dat deze dialoog in onderling vertrouwen gevoerd kan worden.
 • Onderzoek goed wat de cliënt écht nodig heeft, dat is vaak iets anders dan je zelf denkt.

Meer informatie

In mei en in juli verschenen een aantal tussentijdse artikelen over de pilotorganisaties.
Het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren is een initiatief van de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), te weten de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU'91 en FBZ.

Voor meer informatie rondom het Praktijknetwerk of de whitepaper kunt u contact opnemen met Michiel Hietkamp, M.Hietkamp@caop.nl.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl