StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Projecten 
  3. Arbeidsomstandigheden 
  4. Arbocatalogus

Arbocatalogus

Sociale partners in de gehandicaptenzorg hebben de doelstelling voor een gezond en veilig werkklimaat vorm gegeven in de digitale Arbocatalogus Gehandicaptenzorg. Zij zetten zich in om de arbocatalogus voor de branche adequaat en actueel te houden.

Een arbocatalogus is een verzameling van instrumenten, methodieken en/of good practices om blootstelling aan arborisico's te voorkomen of te minimaliseren. De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg is ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg in opdracht van de sociale partners in de branche. De inhoud van de catalogus is afgestemd op de diverse werksituaties in de gehandicaptenzorg. Instellingen kunnen de arbocatalogus gebruiken om hun arbobeleid op maat vorm te geven en te voldoen aan de doelvoorschriften voor veilig en gezond werken van de overheid. Met de hulp van de arbocatalogus kunnen medewerkers bij het management gericht aangeven wat in hun werksituatie te verbeteren is.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl