Arbeidsverhoudingen

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt u dit graag aanpakken, maar weet u niet zo goed hoe? Doe mee met de aanpak Van werkdruk naar werkplezier. Daarin werkt u aan een gezond en veilig organisatieklimaat waarin medewerkers werkdruk bespreekbaar maken én houden. Dat levert meer werkplezier op en minder verzuim.

In 3 stappen naar oplossingen voor werkdruk

In de aanpak Van werkdruk naar werkplezier maken we gebruik van de methode InDialoog van Stichting IZZ. Deze methode helpt om knelpunten in het werk bespreekbaar te maken en op te lossen. In drie stappen ontstaat een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en management. Dat heeft positieve effecten voor medewerkers en uiteindelijk ook voor cliënten.

Stap 1: Teampeiling en teamcoaching

Wat belemmert het werkplezier en hoe gaat u hierover in gesprek met elkaar? Teamleden bereiden zich voor op de dialoog door een korte peiling. Teamleiders krijgen teamcoachingsessies om hun rol als discussieleider te versterken.

Stap 2: Teamdialoog

Het team bespreekt samen met de teamleider de uitkomsten van de peiling in een oplossingsgerichte dialoog. Samen formuleren ze acties om het werkplezier te vergroten.

Stap 3: Bestuurder op de werkvloer

In een open gesprek bespreekt het team met een bestuurder of directielid de uitkomst van de teamdialoog en welke acties er nodig zijn. De bestuurder neemt ondersteunende besluiten en maakt daarbij gebruik van de expertise van het team.

Het team doorloopt deze 3 stappen in totaal 3 keer voor verschillende thema’s. Bij elke stap en bij elke ronde krijgen de deelnemers professionele begeleiding om het gesprek op een goede manier te laten verlopen. Na korte tijd beheersen zij zelf de gesprekstechnieken. Zo is de basis gelegd voor een blijvende dialoog over gezond werken.

Aanmelden voor de aanpak

Geïnteresseerd om mee te doen? Meld u vrijblijvend aan voor een intakegesprek en bespreek samen met de adviseurs van de StAG of de aanpak iets is voor uw organisatie.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met de StAG via 070) 376 57 29 of stag@caop.nl (werkdagen woensdag tot en met vrijdag)

Flyer / factsheet