De Zorginspirator

De Zorginspirator

Op de website de Zorginspirator krijgen zorgprofessionals een concreet en soms verrassend inzicht in de persoonlijke carrièremogelijkheden. Een slim hulpmiddel dat je blik op jouw carrière in de zorg verruimt: er is veel meer mogelijk dan veel zorgprofessionals nu denken.

Het unieke aan de Zorginspirator is dat het portal niet alleen inzicht geeft in de huidige mogelijkheden. Elke functie is namelijk ook voorzien van een toekomstvariant, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Zo kan je zien hoe jouw eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen je kan volgen om bij te blijven. Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn enthousiast over het platform.

Voor wie

De Zorginspirator is er voor alle medewerkers in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ICT en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in de Zorginspirator ook persoonlijke werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te kunnen oriënteren.

Meer informatie

De Zorginspirator is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en de StAZ. De Zorginspirator wordt ondersteund door het ministerie van VWS.