Zeggenschap

Hoe ervaart iemand zeggenschap in zijn werk? Is er voldoende ruimte om inspraak en invloed te hebben op het werk? Het project zeggenschap van StAG geeft hier antwoord op. Lees de verhalen over hoe medewerkers hun stem laten horen en invloed kunnen uitoefenen op hun werk om zo goede zorg te kunnen verlenen. Laat je inspireren om dit ook te doen of om hier als werkgever de ruimte voor te bieden.

Medewerkers die van zich laten horen, kunnen invloed uitoefenen op hun werk en daarmee de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast zorgt zeggenschap voor meer werkplezier, een positieve werkomgeving, personeelsbehoud en een lager verzuimpercentage. Om die redenen wil StAG zeggenschap in de gehandicaptenzorg stimuleren en organisaties helpen bij hun zoektocht hoe ze dit het beste vorm geven.

Inspirerende praktijkverhalen

Diverse medewerkers en zorginstellingen delen hun ervaring met zeggenschap. Lees de verhalen en laat je inspireren om je ook uit te spreken over je vak. Of gebruik deze verhalen om als manager of HR-professional de juiste condities en randvoorwaarden te scheppen voor zeggenschap in jouw organisatie.

Doel van dit project

Met de verhalen willen we anderen stimuleren zich meer uit te spreken over hun vak. De verhalen maken de onderliggende thema’s van zeggenschap zichtbaar. Zo vertellen ze hoe medewerkers zelfstandige keuzes maken in hun vakgebied, samenwerken op basis van vertrouwen in elkaars expertise, bijdragen aan zorgkwaliteit, vormgeven aan ontwikkeling, en nog veel meer.

De verhalen worden uiteindelijk samengevoegd tot een e-book met handleiding voor HRM over hoe je storytelling kunt toepassen in de organisatie als interventiemethode. Door de verhalen te delen en te verspreiden, kan je medewerkers inspireren en helpen om zich uit te spreken als het gaat om hun vak. Want zeggenschap doe je samen!