Verzuimregistratie

Verzuimregistratie

Een verzuimregistratie die op orde is, biedt veel nuttige informatie om de arbeidsomstandigheden voor zorgmedewerkers op orde te houden. Zo geven verzuimrapportages bijvoorbeeld inzicht in het verloop van het ziekteverzuim. Vernet verzorgt deze rapportages voor de StAG.

Voor het volgen van het ziekteverzuimverloop in de eigen branche en de zorgsector als geheel, hebben de branches in de zorgsector een contract afgesloten met Vernet. Zo ook de gehandicaptenzorg. De StAG ontvangt elk half jaar en elk kalenderjaar een verzuimrapportage over de branche gehandicaptenzorg en de zorgsector. Met deze belangrijke informatie kan een organisatie het arbobeleid bijsturen als dat nodig is en zo de arbeidsomstandigheden van de zorgmedewerkers op peil houden.

Abonnement afsluiten

Gehandicaptenzorginstellingen kunnen ook zelf een abonnement afsluiten bij Vernet om bijvoorbeeld verzuimrapportages te ontvangen. De verzuimrapportages zijn dan specifiek afgestemd op jouw organisatie en die worden vergeleken met regionale gegevens.