VeiligPlus-aanpak maakt agressie bespreekbaar

VeiligPlus-aanpak maakt agressie bespreekbaar

Met de VeiligPlus-aanpak maak je onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar. Werken in de gehandicaptenzorg kan zwaar zijn, vooral als je te maken krijgt met verbale of fysieke agressie van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De VeiligPlus-aanpak geeft medewerkers en bestuurders praktische handvatten om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. In vier stappen creëren medewerkers en bestuurders samen een klimaat waarbinnen alle professionals vanuit hun vakmanschap in de gehele organisatie open en eerlijk over veilig werken durven te spreken. De VeiligPlus-aanpak is gebaseerd op een in de praktijk getoetste en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ.

Praten, van elkaar leren en weerbaarheid vergroten

De oplossing voor meer openheid ligt niet in het ontwikkelen van nog meer veiligheidsbeleid, protocollen of instrumenten. Minstens zo belangrijk is om het gevoel en dilemma’s rondom onveiligheid bespreekbaar te maken. Zo kun je van elkaar leren en weerbaarder worden. Met de VeiligPlus-aanpak kan elke organisatie zelf aan de slag. Iedereen, van professional tot bestuurder, heeft daarbinnen een eigen rol. Deelnemende organisaties kunnen tijdelijk kosteloze begeleiding krijgen om de VeiligPlus-aanpak op maat in te zetten.

Agressie is onacceptabel

Agressie tegen medewerkers in de gehandicaptenzorg is altijd onacceptabel. Maar volgens de Inspectie doen veel zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland te weinig om agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen. Daarom willen de sociale partners van StAG met de VeiligPlus-aanpak de dialoog over veiligheidsdilemma’s faciliteren.

Uit onderzoek van de Inspectie SWZ (uitgevoerd tussen 2013 en 2015 bij instellingen in de sector Zorg en Welzijn) blijkt dat 70% van de medewerkers in aanraking komt met verbale of fysieke agressie. Professionals in de gehandicaptenzorg melden echter lang niet alle incidenten, omdat ze zich vaak niet  gehoord en gesteund voelen door de organisatie.

Het logo van VeiligPlus-aanpak

Meer weten of direct aan de slag?

Ben jij ook geïnteresseerd in de VeiligPlus-aanpak? Met onderstaande knop ga je naar de website VeiligPlus-aanpak.