Financieel advies: rekentools

De regeling Afbouw Carrière in de gehandicaptenzorg

In de cao gehandicaptenzorg 2021-2024 tref je de nieuwe regeling Afbouw Carrière aan. Met deze regeling willen cao-partijen de medewerkers aan het einde van hun loopbaan ondersteunen, zodat zij op een vitale wijze kunnen doorwerken tot aan hun pensioenleeftijd. Met de mogelijkheid om de (gemiddelde) arbeidsduur per week te verlagen, ontstaat meer tijd om te herstellen. Dat helpt medewerkers om fysiek en mentaal in balans te blijven.

Minder werken betekent in het algemeen ook een lager salaris. De regeling Afbouw Carrière vermindert dit gevolg doordat de werkgever een financiële bijdrage levert.

Voor de werkgever is uitvoering van de regeling Afbouw Carrière verplicht; als medewerker heb je de keuze om er gebruik van te maken. Dit uiteraard alleen als je voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je instromen in de regeling gedurende de looptijd van deze cao. Dus tot en met 31 december 2024. Je maakt dan gebruik van de regeling uiterlijk tot aan het moment waarop je je AOW-leeftijd bereikt. Of de regeling wordt voortgezet na dit moment is afhankelijk van een nieuwe regeling die de cao-partijen gaan ontwikkelen; ‘de even ietsje minder regeling‘. Mocht deze regeling op 1 januari 2025 nog niet van kracht zijn dan wordt de regeling Afbouw Carrière voortgezet en kan je instromen tot en met (uiterlijk) 31 december 2025.

Bekijk hieronder de regeling, de voorwaarden en de gevolgen wanneer je gebruik maakt  van de regeling Afbouw Carrière.

 

Bereken hieronder wat de gevolgen zijn wanneer je deelneemt aan de regeling.

Rekentool

Je pensioenopbouw wordt gebaseerd op het nieuwe pensioengevend salaris (85%). Je kan bij PFZW vrijwillige voortzetting aanvragen. Klik hier voor meer informatie.