Professionaliteit

Professionals

Een groep mensen die staand een werkbespreking houden

Ondersteunen van behoud van zorgprofessionals en stimuleren van doorontwikkeling van vakbekwame medewerkers daar richt de Programmalijn Professionaliteit zich op. Door het bieden van loopbaanperspectief, voldoende scholing en de zekerheid van een contract zorg je dat zorgmedewerkers meer voldoening behalen uit hun werk.

Je wordt als zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg gezien als vakbekwame collega. Je krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om goede zorg aan je cliënten te geven met ondersteuning van leidinggevenden. Meer autonomie en zeggenschap over de eigen beroepsuitoefening en meer ruimte en verantwoordelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.

Uitdaging, plezier, talent en een contract

Om zorgmedewerkers te behouden in de gehandicaptenzorg is het uitgangspunt dat medewerkers voldoende uitdagingen vinden, plezier hebben in hun werk en beschikken over de juiste competenties. Naast de zekerheid over een contract zijn loopbaanperspectief en voldoende scholingsmogelijkheden redenen voor (jonge medewerkers om langer verbonden te blijven aan de organisatie.

Vier projecten

De StAG is betrokken bij vier projecten die de professionaliteit van zorgmedewerkers bevorderen:

  1. De Competentiebox
  2. YouChooz
  3. De Zorginspirator
  4. Digivaardig in de zorg

Digivaardig in de zorg

Digivaardig in de zorg ondersteunt zorgorganisaties met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers. Lees meer over de activiteiten van Digivaardig in de zorg in 2020.

Lees verder

De Competentiebox

De Competentiebox biedt verdiepende competentieprofielen voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg.

Lees verder

YouChooz

YouChooz is een voorlichtingswebsite voor mensen die willen werken in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Lees verder
Het logo van YouChooz met de slogan ‘kies je vak in zorg, welzijn en sport’

De Zorginspirator

Op de website de Zorginspirator krijgen zorgprofessionals een concreet en soms verrassend inzicht in de persoonlijke carrièremogelijkheden.

Lees verder