Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Binnen het praktijknetwerk heeft een aantal zorgorganisaties meegewerkt aan pilotprojecten om besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties te leggen. De conclusie is dat dit inderdaad mogelijk is, zolang er gezamenlijk kaders gesteld worden en daarover in gesprek gegaan wordt.

Als de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties neergelegd wordt, nemen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg zelf de verantwoordelijkheid voor de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van roosters, bezetting en werktijden. Door de regie bij de werkvloer te leggen, komt er meer ruimte voor maatwerkoplossingen en vermindert de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen. Zo blijkt uit de pilotprojecten.

Dialoog voorwaarde voor eigen regie over arbeidstijden en roosteren

In 2017 is door middel van een praktijknetwerk, waarin organisaties leren van elkaar, gewerkt aan een aantal pilotprojecten. Binnen het praktijknetwerk hebben vier organisaties in de gehandicaptenzorg (Koninklijke Visio Noord-Nederland, Esdégé-Reigersdaal, Zuidwester en PSW) een aantal maanden gewerkt aan deze pilotprojecten. Hun ervaringen en zijn gebundeld in de whitepaper-pdf In dialoog werken aan arbeidstijden die je met de knop hieronder kunt downloaden.

Ervaringen en adviezen uit het praktijknetwerk

In de whitepaper lees je meer over de conclusies van de verschillende pilotprojecten. Een algehele conclusie is dat besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties neerleggen mogelijk is, mits gezamenlijk kaders gesteld worden en daarover in gesprek gegaan wordt. Een aantal ervaringen op een rijtje:

  • Zelf roosteren en zeggenschap over diensttijden vereist een volwassen dialoog tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en hun leidinggevenden.
  • De kwaliteit van ondersteuning aan cliënten verbetert wanneer medewerkers beter kunnen roosteren.
  • Een veranderende rol voor medewerkers als het gaat om (zelf)roosteren en arbeidstijden betekent ook iets voor andere betrokkenen binnen organisaties. Niet alleen voor planners en roosteraars, maar zeker ook voor managers en leidinggevenden.

Enkele adviezen:

  • Creëer rust in het rooster. Door een onderscheid te maken tussen vast geroosterde diensten en vrije roostertijd (bijvoorbeeld 32 uur werken en 28 uur ingeroosterd) ontstaat er ruimte in het rooster. Ruimte om samen met cliënten antwoorden te zoeken op verborgen vragen en verlangens van de cliënt.
  • Zorg voor een teamdialoog waarbij het gesprek verloopt in dagelijkse spreektaal (en niet in beleidstaal). Zorg ervoor dat deze dialoog in onderling vertrouwen gevoerd kan worden.
  • Onderzoek goed wat de cliënt écht nodig heeft, dat is vaak iets anders dan je zelf denkt.

Meer informatie

In mei en in juli verscheen er een aantal tussentijdse artikelen over de pilotorganisaties:

Het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren is een initiatief van de gezamenlijke partners van de StAG: werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ.

Wil je meer informatie over het praktijknetwerk of de whitepapaer In dialoog werken aan arbeidstijden? Mail dan naar stag@caop.nl.