Participatie en inzetbaarheid

Programmalijn Participatie en inzetbaarheid

Een groep mensen, waarvan er eentje in een rolstoel zit, houden een kringgesprek

Stimuleren van duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerkers daar richt de Programmalijn Participatie en inzetbaarheid zich op. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die werkgevers kunnen gebruiken om hieraan bij te dragen. Om de continuïteit in de gehandicaptenzorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat zorgmedewerkers voldoende werkplezier ervaren

Voldoende gezonde, gemotiveerde, competente en flexibele medewerkers zijn onmisbaar voor goede cliëntenzorg in de zorginstellingen. Vitale en tevreden mensen werken harder en langer en zijn minder vaak ziek. Bovendien doen zij hun werk met plezier en binden zich meer aan de organisatie waar zij werken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk optimaal kunnen (blijven) doen zodat zij behouden blijven voor de branche.

Duurzame inzetbaarheid wordt beïnvloed door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, maar ook door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de branche. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer.

Wat kunnen werkgevers doen?

Werkgevers kunnen het volgende doen om te zorgen voor een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid:

  • Organiseren van een goede werk-privé balans
  • Bieden van scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Investeren in innovaties, zoals e-health
  • Taken herschikken
  • Functies differentiëren