Meer werkplezier en minder verzuim met InDialoog

Meer werkplezier en minder verzuim met InDialoog

De methode InDialoog zorgt voor een verlaging van het ziekteverzuim en een gezonder en veiliger organisatieklimaat. Dit blijkt uit toetsing van de methode in tien zorginstanties.

De effectiviteit van de methode InDialoog is wetenschappelijk getoetst binnen tien zorgorganisaties. Deelnemende en niet-deelnemende teams zijn met elkaar vergeleken. De deelnemende teams laten de volgende effecten zien:

  • Teamleden ervaren een gezonder en veiliger organisatieklimaat (+4,9%)
  • Teams hebben een groter zelf organiserend vermogen (van 6,2 naar 7,2)
  • Medewerkers vertonen gezonder en veiliger gedrag (van 6,0 naar 6,9)
  • De kwaliteit van zorg neemt toe (van 6,1 naar 6,6)
  • Medewerkers voelen zich minder lichamelijk uitgeput (-15,5%)
  • Medewerkers voelen zich minder emotioneel uitgeput (-11,5%)
  • Het verzuim daalt (-68,6%)

InDialoog voor elke organisatie

De methode InDialoog is toepasbaar in elke organisatie en zeker de moeite van het uitproberen waard. In de meeste gevallen zijn er al na zes maanden duidelijke verbeteringen waarneembaar. Na twaalf maanden is de kans groot dat het ziekteverzuim flink is gedaald en de medewerkers minder klachten ervaren.