In 3 stappen naar oplossingen voor werkdruk

In 3 stappen naar oplossingen voor werkdruk

De methode InDialoog draagt in drie stappen bij aan een blijvende dialoog onder zorgprofessionals over gezond werken. Het is onderdeel van de aanpak Van werkdruk naar werkplezier en inzetbaar in elke organisatie.

De aanpak Van werkdruk naar werkplezier maakt gebruik van de methode InDialoog van Stichting IZZ. Deze methode helpt om knelpunten in het werk bespreekbaar te maken en op te lossen. In drie stappen ontstaat er een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling en met het management. Dat heeft positieve effecten voor medewerkers en uiteindelijk ook voor cliënten.

Twee getekende poppetjes met in het midden een grote kluwen touw met boven hun hoofd 2 vraagtekens (bij de man) en een brandend lampje (bij de vrouw).

Stap 1: Teampeiling en teamcoaching

Waardoor wordt het werkplezier belemmerd en hoe ga je hierover in gesprek met elkaar? Teamleden bereiden zich voor op de dialoog door een korte peiling. Teamleiders krijgen teamcoachingsessies om hun rol als discussieleider te versterken.

Zes getekende poppetjes staan naast elkaar, boven hun hoofden lege praatballonnetjes

Stap 2: Teamdialoog

Het team bespreekt samen met de teamleider de uitkomsten van de peiling in een oplossingsgerichte dialoog. Samen formuleren ze acties om het werkplezier te vergroten.

Drie getekende poppetjes laten bestuurder document zien.

Stap 3: Bestuurder op de werkvloer

In een open gesprek bespreekt het team met een bestuurder of directielid de uitkomst van de teamdialoog en welke acties er nodig zijn. De bestuurder neemt ondersteunende besluiten en maakt daarbij gebruik van de expertise van het team.

Herhalen van stappen

Het team doorloopt deze drie stappen in totaal drie keer voor verschillende thema’s. De deelnemers krijgen gedurende het hele proces professionele begeleiding om het gesprek op een goede manier te laten verlopen. Na korte tijd beheersen zij zelf de gesprekstechnieken. Zo is de basis gelegd voor een blijvende dialoog over gezond werken.

Meer informatie