Het goede en veilige gesprek

Goed werkgeverschap en een prettige werksfeer in een team of organisatie hangen sterk met elkaar samen. De basis hiervoor is het voeren van het goede gesprek. In dit geval het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende of tussen medewerker en HR-professional. Om een veilige en gelijkwaardige dialoog te stimuleren, heeft StAG dit project gelanceerd.

Meer dan alleen functioneren

Dit project biedt handvatten aan leidinggevenden en aan medewerkers om een veilige en gelijkwaardige dialoog te voeren, waarbij het niet alleen over het functioneren of over de werkprestaties gaat, maar ook over de factoren daaromheen die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers beïnvloeden. Denk aan werk-privébalans, vitaliteit, mantelzorg, mentaal welbevinden, etc.

Gelijkwaardig en goed

Dit project bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. Je ontvangt een verkennend rapport waarin handvatten staan voor het voeren een goed, veilig en gelijkwaardig gesprek. Ook staat hierin welke voorbereidingen je kunt treffen en hoe je een veilige werkcultuur bevordert.
  2. Leidinggevenden en HR-professionals kunnen trainingen volgen om hun gespreksvaardigheden verder te ontwikkelen.
  3. Medewerkers en leidinggevenden krijgen via teamdialoogsessies begeleiding bij het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid. Sociale veiligheid staat bij deze gesprekken voorop.
  4. Medewerkers en leidinggevenden kunnen webinars volgen die de basis van gesprekstechnieken voor een goed en gelijkwaardig gesprek onthullen.