Digivaardig in de zorg

Digivaardig in de zorg

Als medewerker van een zorgorganisatie krijg je steeds vaker te maken met digitale technologie. Denk bijvoorbeeld aan elektronische patiëntenregistratie en roostersoftware, maar ook beeldbellen komt vaker voor. Het beheersen van digitale vaardigheden is in 2020 nog belangrijker geworden, ook dankzij corona. De coalitie Digivaardig in de zorg brengt het onderwerp digitale vaardigheden daarom onder de aandacht bij zorgorganisaties. Ze ondersteunen de organisaties met het verbeteren van jouw digitale vaardigheden.

Het programma Digivaardig in de zorg is nu in 5 zorgsectoren actief: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ggz, ziekenhuizen en huisartsen. Om de digivaardigheid van jou en je collega’s te vergroten, stellen ze zelftesten, leermiddelen, projectmaterialen en bijeenkomsten beschikbaar.

Highlights projecten 2020

De coalitie Digivaardig in de zorg heeft een succesvol jaar achter de rug. Ondanks de drukte door corona zien we in 2020 dat het onderwerp digitale vaardigheden bij steeds meer zorgorganisaties op de agenda staat. Inmiddels zijn ruim 200 zorgorganisaties bezig met het verbeteren van digitale vaardigheden. In 2020 heeft de coalitie Digivaardig in de zorg mooie resultaten behaald en projecten gerealiseerd:

  • Tijdens de start van de coronacrisis ontwikkelden ze een pagina over beeldbellen met handleidingen en tips.
  • Ze publiceerden ruim 152 artikelen op de website met digitale tips, ontwikkelingen en ervaringen.
  • De website werd in 2020 meer dan 100.000 keer bezocht.

Ben je benieuwd naar alle activiteiten van Digivaardig in de zorg in 2020?

Download jaarverslag Digivaardig in de zorg

Meer informatie

Het programma Digivaardig in de zorg is in 2020 gefinancierd door het ministerie van VWS, RegioPlus en de arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfondsen A+O VVT en de StAG.