De Competentiebox

De Competentiebox

Verdiepende competentieprofielen voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg zijn een belangrijke standaard om nieuwe opleidingen te ontwikkelen en bestaande opleidingen te toetsen. De Competentiebox is een verzameling van alle profielen. De StAG verkent en ontwikkelt de vraag naar profielen voor andere bijzondere doelgroepen.

Er zijn op dit moment profielen ontwikkeld voor de volgende acht doelgroepen:

  1. Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  2. Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
  3. Cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen ((SG)LVG)
  4. Cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS)
  5. Cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG)
  6. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
  7. Ouder wordende cliënten (ouderen)
  8. Kinderen en jongeren met een beperking (Jeugd en gezin)

Deze profielen zijn verzameld in de Competentiebox. Bekijk de Competentiebox op de website van VGN. In de Competentiebox staan ook de beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo).

Behoefte aan Competentiebox

De laatste jaren zijn er verschillende verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. In het veld blijkt er volgens VGN ook behoefte te zijn aan:

  • een competentieprofiel voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen
  • een verbreding van het huidige competentieprofiel 0-6 jaar naar 0-18 jaar

De StAG zal de vraag naar deze profielen verder verkennen en, indien gewenst, nieuwe profielen ontwikkelen.

Waarom verdiepende competentieprofielen?

De verdiepende profielen die sinds 2007 ontwikkeld zijn, vormen een aanvulling op de reeds bestaande beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo). In de verdiepende profielen staan alleen de aanvullende competenties beschreven. De belangrijkste functie van deze competentieprofielen is het bieden van een standaard om nieuwe opleidingen te ontwikkelen of bestaande opleidingen te toetsen. Daarnaast kunnen de profielen worden gebruikt als een instrument in het HR-beleid van organisaties in de gehandicaptenzorg.