Arbocatalogus

Programmalijn Arbeidsomstandigheden

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg biedt methodieken en instrumenten om arborisico’s te verminderen en te voorkomen. Zorginstellingen kunnen de arbocatalogus gebruiken om hun arbobeleid vorm te geven en zorgmedewerkers onder goede arbeidsomstandigheden te laten werken.

Een arbocatalogus is een verzameling van instrumenten, methodieken en/of good practices om blootstelling aan arborisico’s te voorkomen of te minimaliseren. De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg is ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg in opdracht van de sociale partners in de branche. De inhoud van de catalogus is afgestemd op de diverse werksituaties in de gehandicaptenzorg. Met de hulp van de arbocatalogus kunnen medewerkers bij het management gericht aangeven wat in hun werksituatie te verbeteren is.

Arbocatalogus voor zorgmedewerkers

Raadpleeg de arbocatalogus en maak de arbeidsomstandigheden op de werkvloer bespreekbaar met jouw werkgever. De arbocatalogus geeft handvatten om (meer) regie te nemen over jouw arbeidsomstandigheden en aan te kaarten wat er anders en beter kan.