Arbeidsverhoudingen

Programmalijn Arbeidsverhoudingen

en groep mensen die zittend een werkbespreking houden

De thema’s participatie en inzetbaarheid, ruimte voor professionals en arbeidsomstandigheden vinden hun grondslag in de Programmalijn Arbeidsverhoudingen. Goede arbeidsverhoudingen leggen het fundament voor de participatie en inzetbaarheid van zorgmedewerkers, geeft zorgmedewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en vormt de basis van arbeidsomstandigheden.

De cao is een belangrijk onderdeel van arbeidsverhoudingen. In de cao hebben de cao-partijen afspraken gemaakt over:

  • totstandkoming van het rooster
  • bevorderen van strategisch beleid werk- en rusttijden
  • opleiding en ontwikkeling
  • kosten van dienstreizen
  • flexibele en duurzame inzetbaarheid
  • persoonlijk levensfasebudget

Bijdragen aan nieuwe arbeidsverhoudingen

De StAG bepaalt aan de hand van uitkomsten van discussies, bijeenkomsten en onderzoeken of, en op welke wijze, de StAG een bijdrage kan leveren aan de nieuwe arbeidsverhoudingen binnen de gehandicaptenzorginstellingen.

Cao gehandicaptenzorg in app

Met deze gebruiksvriendelijke cao-app krijg je snel toegang tot alle mogelijke informatie over cao-afspraken, rechten en plichten.

Lees verder
App Cao Gehandicaptenzorg