Arbeidsomstandigheden

Programmalijn Arbeidsomstandigheden

Verzorger speelt muziek samen met een verstandelijk gehandicapte vrouw

Kenmerkend voor het werken in de gehandicaptenzorg is de intensiteit van het werk onder andere door agressie op de werkvloer en een grote psychosociale belasting. De Programmalijn Arbeidsomstandigheden is gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De gehandicaptenzorg is een lastige en arbeidsintensieve branche. De toenemende complexiteit en zwaarte van de problematiek van de cliënten vergroot de psycho-sociale belasting van jou als medewerker. Daarnaast worden de medewerkers regelmatig geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld. Deze arbeidsrisico’s drukken hun stempel op een gezond en veilig werkklimaat en vormen een bedreiging voor het behoud van personeel.

Maak gebruik van diverse instrumenten

De sociale partners bieden verschillende oplossingen om arbeidsrisico’s te beperken. Iedere zorginstelling binnen de gehandicaptenzorg kan gebruikmaken van de volgende instrumenten om de arbeidsrisico’s te beperken:

Werkdruk

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt […]

Lees verder
Verzorger helpt jong gehandicapt kindje

Arbocatalogus

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg biedt methodieken om arborisico’s te voorkomen en te minimaliseren.

Lees verder

Verzuimregistratie

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt […]

Lees verder

Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt […]

Lees verder

VeiligPlus-aanpak

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt […]

Lees verder