Aanpak Van werkdruk naar werkplezier implementeren in 3 fasen

Aanpak Van werkdruk naar werkplezier implementeren in 3 fasen

De aanpak Van werkdruk naar werkplezier bestaat uit 3 fasen. Door het consequent uitvoeren van alle stappen waar elke fase uit bestaat, wordt de dialoog uiteindelijk een structureel onderdeel van het werk en neemt het werkplezier toe. Voor het slagen van de aanpak is het belangrijk dat de hele organisatie het nut ervan inziet en actief meedoet.

De aanpak bestaat uit drie fasen:

  1. Voorbereiding
  2. Realisatie
  3. Borging

Daarna volgt de realisatiefase waarin het team leert werken volgens de nieuwe aanpak. Dit duurt ongeveer 24 weken. Na de realisatie is het belangrijk om de aanpak te borgen, zodat het projectteam opgeheven kan worden en de nieuwe manier van werken vanzelfsprekend wordt.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding duurt ongeveer 4 weken. Om de aanpak te laten slagen, is voldoende draagvlak nodig in alle managementlagen van de organisatie (bestuur, directie, middenmanagement, leidinggevenden). Zorg ervoor dat het management zichtbaar onderkent dat een georganiseerde dialoog over gezond en veilig werken nuttig en noodzakelijk is.

Daarnaast gaat het in deze fase om een goede organisatie van de aanpak, zodat het project straks soepel van start kan. Er wordt een projectteam samengesteld die een draaiboek maakt en afspraken plant. Daarna volgt een kick-off bijeenkomst waarin alle betrokkenen geïnformeerd worden over de aanpak. Nu weet iedereen wat er verwacht wordt en wat de aanpak op gaat leveren.

Realisatie

Tijdens deze fase leert het projectteam te werken volgens de nieuwe aanpak. Dit duurt ongeveer 24 weken. De deelnemende teams gaan aan de slag met de drie stappen van InDialoog [https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/projecten/werkdruk/oplossingen.shtml]. De totale aanpak bestaat uit drie ronden waarin elk team de drie stappen herhaalt. Iedere ronde bestaat uit een teampeiling en een coachingsessie voor teamleiders (stap 1), een teamdialoog (stap 2) en een gesprek met de bestuurder (stap 3). Door het volgen van deze stappen komt er een gestructureerde dialoog op gang die overgaat in een continue dialoog.

Borging

Na de realisatie is het belangrijk om de aanpak te borgen, zodat het projectteam opgeheven kan worden en de nieuwe manier van werken vanzelfsprekend wordt. Borging is belangrijk om de dialoog op gang te houden en een structureel onderdeel te laten worden van het werk. Deze derde en laatste fase begint met een evaluatie door deelnemers en betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt duidelijk hoe de aanpak geborgd kan worden binnen de deelnemende teams. Het projectteam bepaalt in overleg met het management hoe de aanpak uitgerold kan worden in de rest van de organisatie.
Als de methode eenmaal geborgd is in de organisatie, houdt het projectteam op te bestaan. De aanpak is dan geen project meer, maar de gewone manier van werken.