Producten en onderzoek

Producten en onderzoek

De StAG doet onderzoek en biedt concrete producten en instrumenten om zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg te ondersteunen bij de uitvoering van het dagelijkse werk.

Aan de hand van het doen van onderzoek en door participatie in brede onderzoeksprogramma’s als het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn wordt relevante informatie verzameld. Onder andere over in- en uitstroom, leeftijdsopbouw en verzuim van personeel, maar ook over de (te verwachten) vraag aan zorg. Deze informatie wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien.

Voor wie

De verschillende onderzoeken zijn gericht op alle medewerkers in de gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ICT en administratie.

Arbocatalogus

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg biedt methodieken om arborisico’s te voorkomen en te minimaliseren.

Lees verder

De Competentiebox

De Competentiebox biedt verdiepende competentieprofielen voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg.

Lees verder

De Zorginspirator

Op de website de Zorginspirator krijgen zorgprofessionals een concreet en soms verrassend inzicht in de persoonlijke carrièremogelijkheden.

Lees verder

Cao gehandicaptenzorg in app

Met deze gebruiksvriendelijke cao-app krijg je snel toegang tot alle mogelijke informatie over cao-afspraken, rechten en plichten.

Lees verder
App Cao Gehandicaptenzorg