StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Organisatie 
  3. StAG

StAG

De StAG is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg. In de StAG participeren de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91. De StAG heeft tot doel het functioneren van de arbeidsmarkt van de gehandicaptenzorg en het scholings- en opleidingsaanbod voor de branche te bevorderen.

De StAG is een organisatie van en voor werkgevers en werknemers in de branche gehandicaptenzorg. Zij initieert activiteiten in het verlengde van het cao-domein met name op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.

Missie

De StAG wil eraan bijdragen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken is en blijft, met een goed arbeidsklimaat en professionele en vitale medewerkers en organisaties. Zij wil daarmee voorwaarden scheppen voor een kwalitatief goede zorgverlening aan cliënten tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Contact

StAG
Postbus 556
2501 CN Den Haag
stag@caop.nl
(070) 376 57 29

In de StAG participeren de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU'91.

VNG

FNV Zorg en Welzijn

CNV Publieke Zaak

FBZ

NU'91

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl