Wat kun je doen aan ongewenst gedrag als werkgever?

Een veilig werkklimaat voor je werknemers

Als  medewerkers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, kunnen ze er psychisch onder gaan lijden. Er rust nog altijd een taboe op ongewenst gedrag op het werk: des te belangrijker om het bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek van PGGM&CO over ongewenst gedrag in de sector zorg en welzijn, blijkt dat driekwart van de medewerkers in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op het werk. In de gehandicaptenzorg geeft 88% aan dat ongewenst gedrag veroorzaakt wordt door cliënten en 32% door familie en vrienden van cliënten. De werknemers geven ook aan dat er behoefte is aan trainingen op de werkvloer, denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe je ongewenst gedrag kan herkennen en hoe je als werknemer jezelf kan beschermen. Het opstellen van agressiebeleid kan helpen bij de bestrijding van ongewenst gedrag. Betrek daar ook de ondernemingsraad bij en trek samen op om een veilig werkklimaat te creëren.

Training

Download de poster ‘Is dit oké?

Om ervoor te zorgen dat je werknemers weten wat ongewenst gedrag is en dat het in geen enkel geval acceptabel is, kun je gebruikmaken van de poster om het onderwerp nog meer onder de aandacht te brengen. Deze kun je makkelijk downloaden, printen en verspreiden binnen je organisatie. Ga met elkaar in gesprek en breng een veilig werkklimaat onder de aandacht.

Is Dit Oke

Vertrouwenspersoon

Je kunt er als werkgever alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen, maar helaas kan het alsnog plaatsvinden. In dat geval moet je ervoor zorgen dat slachtoffers van ongewenst gedrag weten waar ze terecht kunnen: bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Een handig hulpmiddel is de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. Het is bedoeld voor werknemers, vertrouwenspersonen en werkgevers en beschrijft hoe je een vertrouwenspersoon kunt aanstellen.

Vertrouwenspersoon

Dit doe je voor jezelf

Dit doe je voor jezelf

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Dit kun je doen.

Dit doe je voor je team

Dit doe je voor je team

Wil jij het veiligheidsbewustzijn vergroten binnen je team? Dit kun je doen.

Dit doe je voor je organisatie

Dit doe je voor je organisatie

Van preventie tot nazorg en van RI&E tot evaluatie van maatregelen. Dit kun je doen.

Dit moet volgens de wet en inspectie

Dit moet volgens de wet en inspectie

De Arbowet schrijft regels voor en Inspectie SZW handhaaft deze regels. Bekijk de regels.

Met onderstaande knop keer je terug naar de hoofdpagina van de campagne.

Het belangrijkste is dat werknemers met elkaar praten over ongewenst gedrag en weten bij wie ze terechtkunnen als er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer. De vertrouwenspersoon speelt hierin een belangrijke rol. Klik op de knop hieronder voor meer informatie.