StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Onderzoek en producten

Onderzoek en producten

Via het uitzetten van onderzoek en door het participeren in brede onderzoeksprogramma’s als het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn willen werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg relevante informatie verzamelen om gefundeerde initiatieven te kunnen ontplooien in de branche. Bijvoorbeeld informatie over in- en uitstroom, leeftijdsopbouw en verzuim van personeel, maar ook over de (te verwachten) vraag aan zorg.

Naast de verschillende onderzoeken en de daaruit voortkomende rapportages heeft de StAG ook instrumenten zoals websites waarop allerlei producten te vinden zijn. Bijvoorbeeld de posters van “Profijt van Arbobeleid”, de EVC-stimuleringsregeling en de competentiemeter.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl