Ziekteverzuim in branche gehandicaptenzorg in 2023 gedaald

23 februari 2024

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Over heel 2023 komt het verzuimpercentage in de branche gehandicaptenzorg uit op 8,11. Het verzuimpercentage is daarmee lager ten opzichte van een jaar geleden (8,68), maar nog wel licht hoger dan in het jaar 2021 (7,58). Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet in opdracht van de StAG.

Medewerkers in de gehandicaptenzorg minder vaak ziek …

Het gemiddelde aantal keren dat medewerkers zich in een jaar ziekmelden, oftewel de meldingsfrequentie, komt uit op 1,23. Dat is lager dan een jaar geleden toen het nog 1,44 was. De daling van de meldingsfrequentie zien we in alle leeftijdsklassen terug, maar is nog steeds wel hoger dan in 2021.

Meldingsfrequentie verzuim gehandicaptenzorg

… Maar wel langer

In alle duurklassen daalt het verzuim, behalve bij het extra lange verzuim dat met 12% toeneemt naar 2,21. Dat wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van het verzuim in het tweede ziektejaar, dat met 13% gestegen is naar 1,13 en niet eerder zo hoog was. In alle leeftijdsklassen daalt het totale verzuim, maar is het extra lang verzuim wel toegenomen.

Duurklasse verzuim gehandicaptenzorg

Dalende trend in verzuim zichtbaar in alle branches

Zorgbreed is het verzuimpercentage 7,75. Dit is een daling van 7% vergeleken met een jaar eerder. In alle branches is zowel het verzuim als de meldingsfrequentie gedaald, met de grootste daling bij de ziekenhuizen.

Zorgbreed verzuimpercentage

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de Factsheet gehandicaptenzorg Q4 2023 of lees de analyse van Vernet in de Branchemonitor gehandicaptenzorg.