Verzuim zorgpersoneel in de gehandicaptenzorg daalt voor vijfde kwartaal op rij

15 mei 2024

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Het verzuimpercentage onder medewerkers in de gehandicaptenzorg is voor het vijfde kwartaal op rij gedaald. Wel houdt de stijgende trend van langdurig verzuim aan. Medewerkers zijn dus minder vaak ziek, maar wel langer.

Medewerkers zijn minder ziek in Q1

Het verzuimpercentage laat zien welk deel van de totale capaciteit door verzuim verloren gegaan is. In het eerste kwartaal van 2024 komt dit percentage in de gehandicaptenzorg uit op 8,05. Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuim met 0,39 procentpunt gedaald.

Zorgbreed is het verzuimpercentage deze periode 7,69. Een jaar eerder was dit nog 8,10.

.. maar extra lang verzuim blijft stijgen

Wel is er een aanhoudende toename van extra lang verzuim: verzuim van 365 dagen of langer. In het afgelopen jaar (2023-2 t/m 2024-1) lag dit op 2,27%, versus 2,14% in het voorgaande jaar.

Afb.: grafiek verzuimpercentage naar duurklasse

In het nieuwsbericht over de verzuimcijfers van Q1 2024 geeft Vernet aan geen oorzaken van verzuim te registreren. Wel horen zij geluiden uit de sector waaruit blijkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door psychisch verzuim. In het nieuwsbericht staat ook dat uit recent onderzoek blijkt dat psychisch zorggebruik al jaren toeneemt onder zorgmedewerkers.

Meer weten?

Eens per kwartaal brengt onderzoeksbureau Vernet een rapportage uit over het verzuim in de verschillende branches van de zorgsector, mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de StAG. Bekijk hieronder de cijfers in de factsheet Q1, of lees meer in de branchemonitor van Q1.