Spoor fysieke overbelasting op met de RisicoRadar

7 juni 2022

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

De RisicoRadar, ook wel bekend als de rugradar,  is een gratis instrument waarmee je niet-cliëntgebonden activiteiten opspoort, in kaart brengt en beoordeelt zodat je fysieke overbelasting kunt voorkomen. De tool maakt inzichtelijk in hoeverre medewerkers die niet-cliëntgebonden werkzaamheden verrichten het risico lopen om overbelast te raken.

Denk bij niet-cliëntgebonden activiteiten bijvoorbeeld aan de baliemedewerkers, technische dienst of restaurantmedewerkers. Met een checklist controleer je aan de hand van de landelijk afgesproken Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting of er sprake is van een risicovolle activiteit, of het knelpunt wel of niet urgent is en of het als een knelpunt wordt ervaren.

Hoe werkt de RisicoRadar?

De RisicoRadar werkt het beste als een heel team meedoet aan het onderzoek. Je kunt de vragenlijst bijvoorbeeld via een e-mail sturen naar een groep collega’s die je zelf kan selecteren. Je krijgt de resultaten te zien in een grafiek en een tabel. In een oogopslag zie je of er sprake is van fysieke overbelasting en bij welke werkzaamheden dat plaatsvindt.

Ga naar de RisicoRadar

De radar biedt daarnaast een mooi en eenvoudig overzicht van de verbeterpunten. Die punten kun je concreet aanpakken met het formulier ‘Aktieblok’.