Sociale partners zetten fors in op duurzame Inzetbaarheid van medewerkers

6 april 2023

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

‘Oog voor elkaar’, dat is de titel van het ambitieuze activiteitenplan van de sociale partners in branche gehandicaptenzorg om iedere medewerker in de gehandicaptenzorg in staat te stellen om met betekenisvol werk vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Daarbij staat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal.

De StAG richt zich bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid op drie speerpunten:

  1. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  2. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
  3. Het bevorderen van bewustzijn en eigen regie

Uitwerking: van en voor de branche

Voor het activiteitenplan is op 31 maart jl. een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de regeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). Het activiteitenplan kent een looptijd van twee jaar. Vanwege de tijd die nodig is om de subsidie toegekend te krijgen worden de activiteiten vanaf juli 2023 uitgevoerd. De komende tijd kan dan goed worden gebruikt om de activiteiten verder in te vullen. Daarbij is input vanuit de branche meer dan welkom, want duurzame inzetbaarheid gaat om jou. Heb jij een idee om de activiteiten verder vorm te geven of wellicht een tip voor een organisatie of bedrijf dat de activiteiten een stap verder kan brengen? Laat het ons weten via stag@caop.nl. Dan nemen we snel contact met je op.