Sectoranalyse 2023

14 november 2023

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Hoe staat het ervoor met de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn? Je leest het in de sectoranalyse die AZW gemaakt heeft voor de arbeidsmarkt van alle zorg- en welzijnsbranches. Wij zoomen dieper in op enkele opvallende uitkomsten uit de sectoranalyse van 2023.

Algemene opvallendheden

  • In de sector zorg en welzijn zijn in het vierde kwartaal van 2022 in totaal 1,56 miljoen mensen werkzaam. Van deze groep zijn 1,44 miljoen mensen werkzaam in loondienst en ongeveer 129.000 mensen werkzaam als zelfstandige.
  • De verwachting is dat de werkgelegenheid tot en met 2032 met ongeveer 11% toeneemt.
  • Van alle werknemers vindt 46% de werkdruk te hoog.

Werkdruk

In de sector zorg en welzijn vindt dus 46% van de werknemers de werkdruk in 2023 (veel)komst te hoog. 52% van de werknemers vindt de werkdruk goed. Als we deze uitkomsten vergelijken met die van de eerdere meeting in 2022, zien we dat het aantal medewerkers dat de werkdruk goed vindt in 2023 lager is dan een jaar geleden (57%). Het aantal medewerkers dat de werkdruk (veel) te hoog vindt, is in 2023 toegenomen. De werkdruk heeft vooral te maken met veel werk moeten doen (50%) en dat het werk hectisch is (42%). Ook komt het vaak vrij veel voor dat medewerkers onder hoge tijdsdruk moeten werken (39%), dat ze snel moeten werken (36%) en dat ze hard moeten werken (33%). Alle aspecten van werkdruk komen hiermee vaker voor dan in 2020.

Agressie

In de sector zorg en welzijn heeft 52% van de medewerkers te maken met verbale agressie (53% in 2020). Daarnaast heeft 24% van de medewerkers te maken met pesten, 23% te maken met fysieke agressie, 14% met seksuele intimidatie door patiënten of cliënten en 14% met discriminatie. Van de verschillende soorten agressie komt bedreiging of intimidatie het minst voor (10%, ten opzichte van 11% in 2020). De mate waarin medewerkers te maken hebben met verschillende soorten agressie door cliënten of patiënten is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2020.

Vitaliteit

Het grootste deel van de medewerkers in de sector is enthousiast over hun baan (78%). Het aantal medewerkers dat zich fit en sterk voelt tijdens het werk, ligt in 2022 op 58% (ten opzichte van 64% in 2019). Nog eens 57% van de medewerkers geeft aan te bruisen van de energie (tegen 62% in 2019). Tot slot heeft 59% ´s ochtends zin om aan het werk te gaan (tegen 63% in 2019). Hiermee zien we dat medewerkers gemiddeld in 2022 op alle aspecten van vitaliteit lager scoren dan in 2019.

Over de sectoranalyse

In 2021 heeft AZW voor alle branches in de zorg en welzijn een analyse gemaakt, in samenwerking met PFZW. Deze brancheanalyses vormen de basis voor activiteitenplannen die cao-tafels en fondsen in de zorg en welzijn op dat moment voor de verschillende branches binnen zorg en welzijn aan het ontwikkelen zijn.

Button: Download de sectoranalyse