Resultaten groot werkgevers- en werknemersenquête in gehandicaptenzorg gepresenteerd

14 december 2021

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft in het tweede kwartaal van 2021 een werkgevers- en werknemersenquête gehouden. AZW heeft de enquête gehouden in iedere branche in de sector Zorg en Welzijn, waaronder de branche gehandicaptenzorg. In de enquête is gevraagd naar onder andere de onderbezetting op de werkvloer, enthousiasme en scholing.

De resultaten zijn in veel gevallen gelijk gebleven of licht afwijkend ten opzichte van hetzelfde onderzoek dat in 2019 is gehouden. Hieronder een greep uit de resultaten:

  • 43% van de werknemers had te maken met onderbezetting op de werkvloer. In 2019 was dat 45%.
  • 75% voelt loyaliteit naar de organisatie. In 2019 was dat ook 75%.
  • 79% bruist van de energie op het werk. In 2019 was dat 74%.
  • 79% is enthousiast over zijn baan. In 2019 was dat ook 79%.
  • 63% vindt dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor scholing van medewerkers. In 2019 was dat 64%.

Meer informatie

In de enquête is verder ook nog gevraagd naar het werk waar gemiddeld de meeste tijd aan wordt besteed, loopbaan en mobiliteit, functionerings- en beoordelingsgesprekken en de mate waarin werknemers worden gestimuleerd om over hun loopbaan na te denken. Het onderzoek vergelijkt ook de onderzoekresultaten met de andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn.