Pythia is erkend als Risico-Inventarisatie & Evaluatie-instrument

7 juni 2023

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Goed nieuws voor organisaties met 25 medewerkers of minder in de Gehandicaptenzorg! Pythia, een digitaal audit- en RI&E-instrument, is erkend als officieel instrument voor de risico-inventarisatie en evaluatie in de Gehandicaptenzorg. Een voordeel voor deze kleinbedrijven, want door Pythia te gebruiken worden zij vrijgesteld van de verplichte toetsing van de RI&E. Deze erkenning geldt tot en met 3 mei 2026.

Eigen risico´s inventariseren en evalueren

Pythia is ontwikkeld met behulp van kennis uit kwaliteitskaders, de Arbocatalogus en expertise van verschillende specialisten. Het gebruiksvriendelijke instrument stelt zelfsturende teams in staat hun eigen risico’s te inventariseren en te evalueren. Dit vergroot het eigenaarschap. Daarnaast biedt het inzicht en overzicht voor de staf en het management.

Efficiënte invulling

De vragenlijsten in TriasWeb, waarop Pythia gebaseerd is, zijn specifiek gericht op cliënt-, medewerker- en gebouwveiligheid. Doordat alleen relevante vragen getoond worden, is het invullen van de risico-inventarisatie een efficiënt proces dat een gewogen risicoprofiel op elk niveau van de organisatie oplevert. In de evaluatiefase worden de risico’s getoetst aan de genomen maatregelen, hetgeen direct inzicht geeft in verbeterpunten. De verbetermodule biedt een overzicht van de risico’s, knelpunten binnen de organisatie(-onderdelen) en de lopende verbeteracties.

Meer informatie

Wil jij gebruikmaken van Pythia? Je vindt het RI&E-instrument op deze website. Voor inhoudelijke en technische vragen kun je contact opnemen met de beheerder van dit instrument. Naast Pythia is er ook een Arbocatalogus voor de Gehandicaptenzorg. In deze Arbocatalogus worden oplossingen beschreven om risico’s in bedrijven te voorkomen en/of te beperken. Raadpleeg de Arbocatalogus om meer te weten te komen over deze oplossingen.