Online TilThermometer gelanceerd

4 november 2020

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Online TilThermometer gelanceerd

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd. 

Ondanks de coronatijd en de druk op de zorg hebben we besloten om toch maar bekend te maken dat de online TilThermometer beschikbaar is. Al jarenlang is de TilThermometer een populair instrument  binnen de gehandicaptenzorg. Met deze tool kun je in kaart brengen hoe hoog en van welk type de fysieke belasting van zorgverleners is. Ook kun je meten hoe hoog de zorgzwaarte is. Dit kan zowel op afdelings-, team- als organisatieniveau.

Met de TilThermometer toets je ook hoe succesvol jouw organisatie is met het invoeren van het beleid fysieke belasting. Hiervoor gaat de TilThermometer na in hoeverre er wordt gewerkt volgens de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, zoals die in de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg te vinden zijn.

De TilThermometer is in 2002 ontwikkeld door LOCOmotion, in opdracht van A+O VVT. Bij de laatste landelijke monitoring in de VVT is de TilThermometer door ruim 12.000 cliënten ingevuld. Omdat de TilThermometer veel wordt gebruikt was de behoefte aan een online versie dan ook groot. Ga via je mobiel, tablet of desktop naar www.tilthermometer.nl en gebruik de nieuwe TilThermometer voortaan online.