Nieuwe prognoses beschikbaar: het arbeidsmarkttekort in de gehandicaptenzorg loopt verder op

11 maart 2024

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

De tekorten op de arbeidsmarkt in alle branches binnen zorg en welzijn lopen de komende tien jaar verder op. In de branche gehandicaptenzorg is er in 2033 sprake van een tekort van 23.000 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe prognoses uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn. AZW heeft de uitkomsten van deze prognoses voor iedere branche vertaald naar een factsheet. Ontdek hoe de arbeidsmarkt in de branche gehandicaptenzorg eruitziet en download hieronder de factsheet.

 

Arbeidsmarkttekort loopt de komende 10 jaar verder op

De serie factsheets gebaseerd op de nieuwste prognoses laat precies zien hoe het ervoor staat met personeelstekorten, arbeidsmobiliteit (in- en uitstroom) en vraag en aanbod aan personeel. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Wat valt op voor de branche gehandicaptenzorg?

  • Het arbeidsmarkttekort loopt op van 8.400 in 2024 naar 23.000 in 2033.
  • Dit tekort is in de meest recente raming van het prognosemodel in 2032 groter dan het was in de vorige versie.
  • De arbeidsvraag neemt tussen 2023 en 2033 toe met bijna 3.000 werknemers. Het personeelsaanbod daalt met 13.200. Het resultaat is een sterke toename van het tekort.
  • De verwachting is dat zowel de instroom als de uitstroom uit de gehandicaptenzorg zal afnemen tot en met 2033.

Over AZW

In het AZW-programma werken arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al sinds 1994 samen om betrouwbare, onafhankelijke informatie te bieden over de arbeidsmarkt. Zo kunnen beleidsadviseurs en bestuurders goede beslissingen nemen, tijdig actuele knelpunten signaleren en anticiperen op toekomstige trends.

Het Prognosemodel zorg en welzijn is in opdracht van AZW ontwikkeld door ABF Research.