Kerncijfers juni 2021: uitslag medewerkersenquêtes gehandicaptenzorg

23 juli 2021

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Kerncijfers juni 2021: uitslag medewerkersenquêtes gehandicaptenzorg

Van de medewerkers in de gehandicaptenzorg vindt 92% dat hij of zij inhoudelijk leuk werk doet en 89% vindt het werk zinvol. Toch is er ruimte voor verbetering, want verzuim en intimidatie binnen de branche blijven aandachtspunten. Dat zijn enkele uitkomsten van de kerncijfers die vorige maand zijn gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op medewerkersenquêtes in november/december 2020.

Binnen de branche gehandicaptenzorg werken ruim 186.500 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 40,8 jaar en zij zijn gemiddeld 11,6 jaren werkzaam bij hun huidige werkgever. Over het algemeen is de meerderheid (76%) tevreden over hun werk. Ook vindt 78% de sfeer op de afdeling en binnen het team erg prettig. Hoewel de meerderheid (73%) van de medewerkers de werktijden goed kan laten aansluiten bij de thuissituatie, wordt de werkdruk door 40% als (veel) te hoog ervaren. Ten opzichte van 2019 is dit percentage wel gedaald. Werkgevers bestrijden de werkdruk vooral door het bespreekbaar maken van de werkdruk, het inzetten van extra personeel en het bieden van training en coaching.

Verzuim en agressie

Het verzuim binnen de gehandicaptenzorg is in 2020 licht gestegen tot 7,1%. Ook heeft 23% van de medewerkers het idee dat intimidatie, agressie en geweld door patiënten het afgelopen jaar zijn toegenomen. Werkgevers treffen wel maatregelen tegen deze zaken. Zo maken ze agressie en geweld bespreekbaar in teams, worden gedragsregels richting cliënten en bezoekers opgesteld en is nazorg beschikbaar voor medewerkers.

Benieuwd naar alle kerncijfers? Bekijk de infographic van de gehandicaptenzorg.