Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om salaris

26 november 2020

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om salaris

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Salaris is wel een reden om te oriënteren op ander werk, maar blijkt zelden de reden om daadwerkelijk te vertrekken uit het sociaal domein. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ dat onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deed in opdracht van AZW. Belangrijke vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.

Uitstroom kan voorkomen worden

Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van leidinggevende en betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Medewerkers sociaal domein tevreden over werkinhoud

Veel medewerkers zijn in het sociaal domein gaan werken voor de inhoud van het werk en geven aan inhoudelijk leuk werk te doen. Dit geldt zeker jeugdzorg en sociaal werk. Ook op andere vlakken blijkt tevredenheid over het werken in het sociaal domein. De meeste medewerkers hebben meer dan voldoende competenties om hun werk uit te voeren en ruim twee derde is actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.