Het beroepscompetentieprofiel begeleider gehandicaptenzorg is vernieuwd!

28 april 2023

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Er is een nieuw beroepscompetentieprofiel opgesteld voor begeleiders in de gehandicaptenzorg op niveaus 2 tot en met 6. Dit competentieprofiel beschrijft de vereiste deskundigheid van deze beroepskrachten in hun dagelijkse werk met mensen met een beperking.

Helder beroepsbeeld

Het voornaamste doel van het vernieuwde competentieprofiel is het beroepsbeeld van begeleiders in de gehandicaptenzorg te verhelderen en daarmee de vraag van opleidingen voor begeleiders te beantwoorden. Voor deze opleidingen dient het competentieprofiel als een standaard voor de gewenste kwaliteiten van begeleiders. Zo wordt duidelijk op welke vlakken begeleiders zich kunnen ontwikkelen en ook met welke taken en competenties zij zich onderscheiden ten opzichte van andere zorgprofessionals. Ten slotte is het competentieprofiel ook bedoeld voor de beroepsgroep zelf, zodat begeleiders duidelijk kunnen maken wat zij kunnen betekenen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Competentiegerichte functiebeschrijving

Arbeidsorganisaties die begeleiders in dienst hebben of daarvan gebruikmaken, kunnen het competentieprofiel gebruiken voor competentiemanagement of Human Resource Development-beleid (HRD-beleid). Het profiel kan dienen als bron voor het competentiegericht beschrijven van functies van begeleiders en voor het waarderen en beoordelen, werving en selectie, loopbaanbeleid en opleidingsbeleid in het HRD-beleid.

Het competentieprofiel bestaat uit drie delen:

  1. Een algemene beschrijving van het beroep van begeleider in gehandicaptenzorg, van de ondersteuning die zij bieden en de ontwikkelingen waarmee zij te maken hebben of krijgen (hoofdstuk 2).
  2. De verschillende beroepsvarianten die onderscheiden worden (hoofdstuk 3).
  3. De beroepscontext met wettelijke voorschriften en relevante organisaties (hoofdstuk 4).