Geef je carrière vorm met zorginspirator.nl

12 februari 2020

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Geef je carrière vorm met zorginspirator.nl

Het online carrière-platform zorginspirator.nl helpt jou als zorgprofessional bij het vormgeven van je carrière in de zorg. Alle zorgverlenende en medische beroepen en alle ondersteunende functies komen aan bod. Op zorginspirator.nl vind je alle informatie en hulpmiddelen die je nodig hebt om een volgende stap te zetten in je carrière.

Met de Zorginspirator krijg je een concreet en soms verrassend inzicht in je persoonlijke carrièremogelijkheden. Je leert wat je moet doen om naar je gedroomde functie toe te groeien. Ben je geregistreerd in het beroepsregister, dan kun je ook je werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden op het platform bijhouden. Vraag ook om een persoonlijk advies.

Voor wie is zorginspirator.nl?

Alle medewerkers in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kunnen gebruikmaken van zorginspirator.nl. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Daarnaast kunnen herintreders en zij-instromers op het platform meer informatie vinden en zich verder oriënteren.

Door wie en waarom zorginspirator.nl?

Werkgevers en werknemers hebben, ondersteund door het ministerie van VWS, de handen ineengeslagen om zorginspirator.nl te realiseren. Zij werken samen in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en StAZ. Deze fondsen ondersteunen de sector bij een goed werkende arbeidsmarkt in de zorg met genoeg gekwalificeerde en gemotiveerde professionals. Hun gezamenlijke visie is dat zorgprofessionals zich objectief en onafhankelijk moeten kunnen oriënteren op hun carrière in de zorg.