Gebruik het prognosemodel om personeelsontwikkeling te voorspellen

28 april 2021

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Gebruik het prognosemodel om personeelsontwikkeling te voorspellen

Met het prognosemodel zorg en welzijn krijg je inzicht in de personeelsontwikkeling binnen de sector zorg en welzijn. Zo kun je als organisatie beter inspelen op eventuele personeelstekorten die de komende jaren in de sector plaatsvinden. Hoe werkt het precies?

Het prognosemodel maakt inzichtelijk hoe groot de vraag naar arbeid is in vergelijking met het aanbod van arbeid binnen de sector zorg en welzijn. Je kunt met het prognosemodel op verschillende niveaus voorspellingen doen, waaronder de gehandicaptenzorg. Je de voorspellingen ook splitsen naar regio’s en die met elkaar vergelijken. De voorspellingen gaan tot en met het jaar 2030. Met het prognosemodel kun je toekomstgericht personeelsbeleid voeren.

Het prognosemodel uitgelegd

De vraag naar arbeid wordt berekend aan de hand van een aantal factoren:

  • Zorggebruik
  • Arbeidsproductiviteit
  • Deeltijdfactor

Het aanbod van arbeid wordt berekend aan de hand van de volgende factoren:

  • Verschuivingen in arbeidsparticipatie
  • Instroom vanuit onderwijs
  • Uitstroom door pensioen
  • Opscholing
  • Stromen tussen branches en sectoren

Het prognosemodel zet deze factoren tegen elkaar af, waardoor een voorspelling te maken is. Daarbij zie je bijvoorbeeld dat als de arbeidsvraag hoog is, het personeelsaanbod optimaal benut zal worden en het aantal werkzoekenden laag is.

Coronascenario’s

Het prognosemodel heeft ook twee coronascenario’s uitgewerkt: het Corona-basismodel en Corona-tweedegolfscenario. De modellen doen voorspellingen voor zover dat mogelijk is met de huidige beschikbare gegevens.

Welke conclusies kun je trekken?

Het prognosemodel is eenvoudig in zijn gebruik, maar het kan lastig zijn om conclusies te trekken uit het resultaat. Data zijn vaak op verschillende manier te interpreteren en geven niet altijd duidelijk weer aan welke knoppen je als organisatie moet draaien. In de vier webinars van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) komt dat duidelijk naar voren. Kijk deze webinars terug om het prognosemodel beter toe te passen in de praktijk.