Drie scenario’s voor zorgstages

23 juni 2021

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Drie scenario’s voor zorgstages

Radicale solidariteit kan een structurele oplossing zijn om op lange termijn de stageproblematiek in de zorg aan te pakken. Dat stellen onderzoekers in opdracht van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Met behulp van drie scenario’s is er ruimte voor meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit.

De stagemarkt gaat gepaard met de nodige onzekerheid. Door de huidige coronapandemie is de druk op zorgstages extra hoog. Dit roept veel dringende vragen op. Hoe kan de stagecapaciteit worden vergroot? Hoe voorkomen we uitval in zorgstages? En hoe wordt de kwaliteit van stages gewaarborgd? De resultaten uit het onderzoeksrapport bieden perspectief.

Drie scenario’s

Het onderzoek levert drie scenario’s op waarmee de stageproblematiek kan worden aangepakt. Een scenario-aanpak is passend bij vraagstukken waarbij sprake is van een hoge mate van onzekerheid. Voor de lange termijn is het scenario een integraal regionaal opleidingsprogramma, voor de middellange termijn is dat versterken van innovatief opleiden in de zorg. Voor de korte termijn biedt een ander scenario handvatten voor de aanpak van coronagerelateerde stageproblematiek. De scenario’s kunnen naast elkaar bestaan, maar het integraal regionaal opleidingsprogramma is volgens de onderzoekers het meest kansrijk. Sociale partners en het ministerie van VWS kunnen direct met de scenario’s aan de slag.

Integraal Regionaal Opleidingsprogramma

In dit scenario zien stagebieders en onderwijsinstellingen de stageproblematiek als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Met het Integraal Regionaal Opleidingsprogramma zorgen de partijen samen voor meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit. Belangrijk is dat bij alle organisatiebeslissingen het opleidingsbelang wordt meegewogen. Beide partijen dragen gezamenlijk zorg voor goed opgeleide medewerkers voor de toekomst. Om dit scenario tot een succes te brengen, is bestuurlijk commitment nodig van stagebieders in de regio en onderwijsinstellingen.

Versterken van innovatief opleiden in de zorg

Regionale en lokale partijen experimenteren met het uitbouwen van succesvolle interventies, het toepassen van bestaande interventies in nieuwe contexten en het ontwikkelen van geheel nieuwe initiatieven. Dit scenario is erop gericht om hiervoor de benodigde condities te creëren. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van afstemming, financiële ruimte bieden of het vrijmaken van capaciteit. Het uitgangspunt is om een lokale aanpak te stimuleren waarbij interventies op maat worden ontworpen en doorgevoerd.

Aanpak coronagerelateerde stageproblematiek

De coronapandemie heeft een versterkende werking gehad op bestaande stageproblematiek. De uitval binnen de zorgstages is toegenomen en studenten hebben hun leerdoelen (nog) niet behaald. Zorgstages kunnen en moeten daarom worden aangepast. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit, maatwerk en korte lijnen.

Meer info

Lees het afsluitende onderzoeksartikel ‘Drie scenario’s voor stages in de zorg’.