CAO-app geactualiseerd

5 oktober 2022

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Sinds eind september is de geactualiseerde CAO-app beschikbaar. Daarmee sluit de app aan bij de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024.

De nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 bevat tekstuele wijzigingen die in de CAO-app zijn doorgevoerd. Ook zijn de rekentools aangepast aan de nieuwe CAO, met name de tools ‘Te werken uren’ en ‘Berekening ORT’. Verder zijn belangrijke data geactualiseerd in de kalender.
De CAO-app is ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
De volledige tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is te lezen op de VGN-site.

Lees ook het artikel dat in maart 2020 verscheen bij de introductie van de CAO-app.