Arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg: werkplezier moet omhoog

27 januari 2020

Arbeidsmarktgehandicaptenzorg

Arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg: werkplezier moet omhoog

Uit de cijfers van de arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg blijkt dat de hoge werkdruk en agressie op de werkvloer voor veel werknemers redenen zijn om op zoek te gaan naar ander werk. Binnen of buiten de sector. Een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om meer aandacht voor het verhogen van het werkplezier.

De arbeidsmarktonderzoeken laten zien dat in 2019 ruim een kwart van de werknemers in de gehandicaptenzorg op zoek was naar ander werk en dat 37% binnen vijf jaar weg wilde uit de sector. Dit komt met name doordat de gehandicaptenzorg een sector is waar relatief veel agressie en vooral fysieke agressie voorkomt. Meer dan in andere sectoren van Zorg en Welzijn.

Hoge werkdruk, zwaar werk en veel vacatures

Bijna de helft (46%) van de werknemers vindt de werkdruk te hoog, vooral door de stijgende complexiteit van het werk en de vele vacatures. Verzuim is een van de gevolgen. Bij een kwart van de mensen die verzuimen, is het verzuim (deels) het gevolg van het werk. De werkdruk en het feit dat het werk lichamelijk en emotioneel zwaar is, zijn de belangrijkste oorzaken van verzuim. Bekijk de infographic Arbeidsmarktinformatie Gehandicaptenzorg 2019 voor meer informatie.

Werkplezier vergroten

Hoe kunnen we het werkplezier van zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg versterken? Hoe zorgen we ervoor dat ze in onze sector willen blijven werken? Maak gebruik van de aanpak ‘Van werkdruk naar werkplezier’. Deze dialoogmethode draagt bij aan een gezond en veilig organisatieklimaat waarin jij en je collega’s minder werkdruk en meer werkplezier ervaren en het verzuim afneemt.