Online bijeenkomst Leren van de coronacrisis

15 september 2020

draad

Online bijeenkomst Leren van de coronacrisis

De coronacrisis heeft geleid tot veranderingen in de manier van werken in de gehandicaptenzorg. Met als positief effect een verlaging van de regeldruk en een verbetering van het organisatieklimaat. Tijdens de online bijeenkomsten Leren van de coronacrisis willen we ervaringen met elkaar delen, van elkaar leren en bespreken welke veranderingen we blijvend willen doorvoeren.

Veel gehandicaptenzorgorganisaties maken nu de balans op. De coronacrisis heeft gezorgd voor veranderingen in de manier van werken door de invoering van regels. Deze regels zijn vooralsnog tijdelijk, maar hebben wel al effect. De regeldruk is bijvoorbeeld verlaagd en het organisatieklimaat is verbeterd, blijkt uit onderzoek door IZZ. Hoe kun je deze gunstige effecten behouden? En hoe ga je daarover in gesprek binnen je organisatie? Hierover praten we tijdens de online bijeenkomst Leren van de coronacrisis.

Voorbeelden goede samenwerking

Er zijn mooie voorbeelden van organisaties waar activiteitenbegeleiders deel hebben genomen aan het zorgproces. Activiteitenbegeleiders en zorgmedewerkers hebben hierdoor elkaars werk leren kennen én waarderen. Dit inzicht in elkaars werk komt de samenwerking en het werkplezier ten goede.

De activiteiten in de woningen brengen niet alleen iets teweeg bij cliënten, zo geeft Van Dalen van de Twentse Zorgcentra aan: ‘Begeleiders schrijven dat zij bewoners op een andere manier leren kennen en begrijpen. Ook onderling komen collega’s nader tot elkaar. Ambulante medewerkers bieden nu aan dat ze ’s zomers wel willen bijspringen in de woningen. Een ergotherapeut vertelde: ik kijk nu anders naar de adviezen die ik meegeef over wat een cliënt in de woning moet doen. Het kijken in elkaars keuken is zeker iets om vast te houden.’

Lees meer over de online bijeenkomsten Leren van de coronacrisis

Op 6 oktober gaan we online met elkaar in gesprek om zoveel mogelijk te leren van de andere manier van werken tijdens de coronacrisis en het effect daarvan op de regeldruk en het werkplezier.