StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

2016

23-12-2016 | Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Deze subsidie, van maximaal 50.000 euro per aanvraag, vergoedt tot 67% van de kosten van een taaltraject. De ministeries OCW, SZW en VWS willen hiermee stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.

02-12-2016 | Verslag wees duidelijk over agressie
Op 28 november vond het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ plaats. Het congres betekende de afsluiter van het project Veilig werken in de zorg. Sociale partners in zorg en jeugdzorg hebben de afgelopen jaren met actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls gegeven aan het verminderen van agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers. Het actieplan stopt, maar de opgebouwde kennis en ervaring wordt voortgezet.

01-12-2016 | Onderzoek naar onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg De wereld en onze sector ontwikkelen zich in razendsnel tempo: we leven steeds meer in een 24-uurs maatschappij en zien een toenemende behoefte aan passende arbeidstijden, goede werk-privé balans en zeggenschap. Wat betekent dit voor de beleving en voor- en nadelen die medewerkers en organisaties ervaren van werken op onregelmatige uren en in wisselende diensten?

19-10-2016 | Jong + oud = goud!
Het is tijd voor vernieuwing in de medezeggenschap. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken, maar voor veel jongeren is de stap naar de ondernemingsraad nog groot.

06-09-2016 | Gehandicaptenzorg stimuleert dialoog over onveiligheid op de werkvloer
In september starten de eerste zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg met de implementatie van de VeiligPlus-aanpak. Met deze methodiek krijgen medewerkers en bestuurders praktische handvatten aangereikt om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Onderzoek van de Inspectie SWZ toont aan dat op dat vlak nog veel winst te behalen is. De VeiligPlus-aanpak is een initiatief van de gezamenlijke sociale partners van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), inhoudelijk ondersteund door Stichting IZZ.

31-08-2016 | Interesse in innovatie arbeidstijden en roosteren? Meld u aan voor praktijknetwerk!
Na de zomer gaat het 'Praktijknetwerk Arbeidstijden en Roosteren' van start. In dit praktijknetwerk gaan organisaties in de gehandicaptenzorg op zoek naar innovatieve manieren om zeggenschap over werktijden en roosteren op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie te leggen.

07-06-2016 | Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren van start
Cao partijen onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) - te weten werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 - het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren.

13-04-2016 | Verjongen en vernieuwen medezeggenschap zorg
Op 16 april vindt de aftrap plaats van MZ Lab, een initiatief om verjonging en vernieuwing binnen de medezeggenschap te realiseren. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken. Medezeggenschap kan hier een manier voor zijn, maar 50% van de jongeren weet niet eens of er medezeggenschap in hun bedrijf is. De arbeidsmarktfondsen A+O VVT en STAG investeren in medezeggenschap in de zorg. Daarom organiseren CNV jongeren en FNV jong in samenwerking met de fondsen het MZLab.

11-02-2016 | Instroom opleidingen Zorg en Welzijn te laag voor toekomstige vraag personeel
De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen moet snel omhoog. Over twee tot vijf jaar stijgt de vraag naar deze groepen medewerkers en de huidige instroom in de opleidingen is te laag om aan die vraag te voldoen. Dat blijkt uit het rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015'.


terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl