StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.StAG draagt bij aan gezonde en aantrekkelijke branche

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg.

De StAG draagt eraan bij dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche is om in te werken en dat ook blijft. Met aantrekkelijk en gezond doelt de StAG op professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat.

Nieuws

17-12-2018 | Pak pestgedrag aan met de infographics pesten
Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen op de werkvloer. Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor een prettige werksfeer. Pesten op de werkvloer heeft vervelende gevolgen, zoals je vaker ziek voelen en een groter personeelsverloop.

06-11-2018 | AZW publiceert resultaten Werkgeversenquête 2018
Zijn er moeilijk vervulbare banen in de sector zorg en welzijn? Is de werkdruk toegenomen of afgenomen en wat zijn de oorzaken? Worden er nieuwe technologieën ingezet?

05-09-2018 | Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in het afgelopen jaar flink gestegen. Het voortschrijdende jaargemiddelde is opgelopen van 5,64 naar 6,13 procent.

22-08-2018 | AZW Actueel 2018 online
De AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2018 staat online. Hierin worden actuele arbeidsmarktonwikkelingen in de sector gepresenteerd.

08-05-2018 | Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op hele branche
De Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.

03-04-2018 | Opleiding op maat maakt zij-instromers in een jaar vakbekwaam
Zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ bieden na de zomer in samenwerking met Landstede MBO en Oppstap onderwijs op maat aan voor zij-instromers. Elke zij-instromer die wil werken in de gehandicaptenzorg kan zo binnen één jaar vakbekwaam zijn.

02-03-2018 | AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online
In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.

08-02-2018 | Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel.

30-01-2018 | Nieuwe App CAO Gehandicaptenzorg voor snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app CAO Gehandicaptenzorg.

18-01-2018 | Onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg
Resultaten van het onderzoek naar de beleving van onregelmatig werken

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | F: (070) 376 57 28 | E: stag@caop.nl