De StAG werkt aan een gezonde en aantrekkelijke branche om in te werken

Download poster ongewenst gedrag

Wil jij ongewenst gedrag bespreekbaar maken? Download gratis deze poster van StAG.

Deze poster brengt ongewenst gedrag onder de aandacht op de werkvloer, en toont aan dat het in geen enkel geval acceptabel is. Je kan de poster gemakkelijk downloaden, printen en verspreiden binnen je organisatie. Ga met elkaar in gesprek en zorg samen voor een veilig werkklimaat.

Wil jij meer informatie over de campagne ? Klik op onderstaande button

Betere werk-privébalans in de gehandicaptenzorg door jaarurensystematiek  

Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning en roostering. De belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie kunnen goed op elkaar worden afgestemd. Medewerkers krijgen zo meer grip op hun werk- en rusttijden. In de nieuwe Handreiking jaarurensystematiek die de sociale partners van StAG hebben opgesteld, wordt dat toegelicht. In een infographic zijn de belangrijkste stappen in deze systematiek overzichtelijk weergegeven.

 

JUS jaarurensystematiek

Veilig en gezond werken: Arbocatalogus gehandicaptenzorg

Je staat altijd klaar voor de patiënten, zorgt dat ze de beste zorg krijgen. Maar denk je tijdens een drukke werkdag ook aan je eigen gezondheid en veiligheid? Hoe zorg je dat je jouw dagelijkse werkzaamheden zo gezond en veilig mogelijk uitoefent? Wat kun je doen om risico’s te beperken?

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt je arbeidsrisico’s te herkennen, voorkomen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Vrouw verzorgt meisje in rolstoel

Participatie en inzetbaarheid

Stimuleren van duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerkers daar richt de Programmalijn Participatie en inzetbaarheid zich op. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die werkgevers kunnen gebruiken om hieraan bij te dragen. Om de continuïteit in de gehandicaptenzorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat zorgmedewerkers voldoende werkplezier ervaren

Lees verder
Een groep mensen, waarvan er eentje in een rolstoel zit, houden een kringgesprek

Professionaliteit

Ondersteunen van behoud van zorgprofessionals en stimuleren van doorontwikkeling van vakbekwame medewerkers daar richt de Programmalijn Professionaliteit zich op. Door het bieden van loopbaanperspectief, voldoende scholing en de zekerheid van een contract zorg je dat zorgmedewerkers meer voldoening behalen uit hun werk.

Lees verder
Een groep mensen die staand een werkbespreking houden

Arbeidsverhoudingen

De thema’s participatie en inzetbaarheid, ruimte voor professionals en arbeidsomstandigheden vinden hun grondslag in de Programmalijn Arbeidsverhoudingen. Goede arbeidsverhoudingen leggen het fundament voor de participatie en inzetbaarheid van zorgmedewerkers, geeft zorgmedewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en vormt de basis van arbeidsomstandigheden.

Lees verder
en groep mensen die zittend een werkbespreking houden

Arbeidsomstandigheden

Kenmerkend voor het werken in de gehandicaptenzorg is de intensiteit van het werk onder andere door agressie op de werkvloer en een grote psychosociale belasting. De Programmalijn Arbeidsomstandigheden is gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Lees verder
Verzorger speelt muziek samen met een verstandelijk gehandicapte vrouw

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Nieuwe inzichten in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gehandicaptenzorg, dat biedt het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. De StAG gebruikt deze informatie voor het initiëren van nieuwe activiteiten.

Lees verder
Verzorger houdt handen vast van verstandelijk gehandicapt kindje

Uitgelicht

In een kwartier helpen we jou (weer) op weg! Meld je aan voor 4 mini-webinars over fysieke belasting

27 november 2023

Bekijk dit agenda-item

Verzuimpercentage zorgmedewerkers daalt

16 november 2023

Bekijk dit agenda-item

Infographic werknemers- en werkgeversenquête Q2 2023

14 november 2023

Bekijk dit agenda-item

Sectoranalyse 2023

14 november 2023

Bekijk dit agenda-item

De StAG is een samenwerkingsverband van de sociale partners:

VGN

FNV

CNV

NU ’91

FBZ