De StAG werkt aan een gezonde en aantrekkelijke branche om in te werken

Aan de slag met betekenisvol werk

Wil jij vitaal en met werkplezier aan de slag blijven? Bekijk onze projecten die je (weer) op weg helpen!

Een vitale gehandicaptenzorg vraagt om vitale medewerkers die gemotiveerd zijn, hun werk leuk vinden en betekenisvol werk kunnen doen. Daar wil StAG aan bijdragen met diverse projecten voor medewerkers en organisaties. Met deze projecten kun je betekenisvol werk in de gehandicaptenzorg bevorderen en op een vitale en gezonde manier je werk blijven doen.

Neem jij een kijkje bij onze projecten ? Klik op onderstaande button.

 

Betere werk-privébalans in de gehandicaptenzorg door jaarurensystematiek  

Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning en roostering. De belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie kunnen goed op elkaar worden afgestemd. Medewerkers krijgen zo meer grip op hun werk- en rusttijden. In de nieuwe Handreiking jaarurensystematiek die de sociale partners van StAG hebben opgesteld, wordt dat toegelicht. In een infographic zijn de belangrijkste stappen in deze systematiek overzichtelijk weergegeven.

 

JUS jaarurensystematiek

Veilig en gezond werken: Arbocatalogus gehandicaptenzorg

Je staat altijd klaar voor de patiënten, zorgt dat ze de beste zorg krijgen. Maar denk je tijdens een drukke werkdag ook aan je eigen gezondheid en veiligheid? Hoe zorg je dat je jouw dagelijkse werkzaamheden zo gezond en veilig mogelijk uitoefent? Wat kun je doen om risico’s te beperken?

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt je arbeidsrisico’s te herkennen, voorkomen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Vrouw verzorgt meisje in rolstoel

Participatie en inzetbaarheid

Stimuleren van duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerkers daar richt de Programmalijn Participatie en inzetbaarheid zich op. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die werkgevers kunnen gebruiken om hieraan bij te dragen. Om de continuïteit in de gehandicaptenzorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat zorgmedewerkers voldoende werkplezier ervaren

Lees verder
Een groep mensen, waarvan er eentje in een rolstoel zit, houden een kringgesprek

Professionaliteit

Ondersteunen van behoud van zorgprofessionals en stimuleren van doorontwikkeling van vakbekwame medewerkers daar richt de Programmalijn Professionaliteit zich op. Door het bieden van loopbaanperspectief, voldoende scholing en de zekerheid van een contract zorg je dat zorgmedewerkers meer voldoening behalen uit hun werk.

Lees verder
Een groep mensen die staand een werkbespreking houden

Arbeidsverhoudingen

De thema’s participatie en inzetbaarheid, ruimte voor professionals en arbeidsomstandigheden vinden hun grondslag in de Programmalijn Arbeidsverhoudingen. Goede arbeidsverhoudingen leggen het fundament voor de participatie en inzetbaarheid van zorgmedewerkers, geeft zorgmedewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en vormt de basis van arbeidsomstandigheden.

Lees verder
en groep mensen die zittend een werkbespreking houden

Arbeidsomstandigheden

Kenmerkend voor het werken in de gehandicaptenzorg is de intensiteit van het werk onder andere door agressie op de werkvloer en een grote psychosociale belasting. De Programmalijn Arbeidsomstandigheden is gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Lees verder
Verzorger speelt muziek samen met een verstandelijk gehandicapte vrouw

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Nieuwe inzichten in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gehandicaptenzorg, dat biedt het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. De StAG gebruikt deze informatie voor het initiëren van nieuwe activiteiten.

Lees verder
Verzorger houdt handen vast van verstandelijk gehandicapt kindje

Uitgelicht

Ziekteverzuim in branche gehandicaptenzorg in 2023 gedaald

23 februari 2024

Bekijk dit agenda-item

Terugblik webinar ´Vitaal en met plezier werken in de gehandicaptenzorg: samen komen we verder´

2 februari 2024

Bekijk dit agenda-item

Fysieke belasting? Wij pakken door! Van mini-webinars naar een live bijeenkomst

23 januari 2024

Bekijk dit agenda-item

Webinar: Vitaal en met plezier aan het werk; samen komen we verder

8 januari 2024

Bekijk dit agenda-item

De StAG is een samenwerkingsverband van de sociale partners:

VGN

FNV

CNV

NU ’91

FBZ