StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.StAG draagt bij aan gezonde en aantrekkelijke branche

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg.

De StAG draagt eraan bij dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche is om in te werken en dat ook blijft. Met aantrekkelijk en gezond doelt de StAG op professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat.

Nieuws:

02-03-2018 | AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online
In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.

08-02-2018 | Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel.

30-01-2018 | Nieuwe App CAO Gehandicaptenzorg voor snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app CAO Gehandicaptenzorg.

18-01-2018 | Onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg
Resultaten van het onderzoek naar de beleving van onregelmatig werken

05-10-2017 | Dialoog blijkt voorwaarde voor eigen regie over arbeidstijden en roosteren
Besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties neerleggen is mogelijk, mits gezamenlijk kaders gesteld worden en daarover in gesprek gegaan wordt

19-07-2017 | Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in!
Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling? In het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoeken het ministerie van VWS, werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de arbeidsmarkt in zorg & welzijn zich ontwikkelt.

11-07-2017 | Slotbijeenkomst praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren
Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben medewerkers nodig om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen? En hoe vind je de optimale match tussen de wensen en behoeften van cliënten en de wensen en mogelijkheden van medewerkers?

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | F: (070) 376 57 28 | E: stag@caop.nl